فارسی

هدف این تارنما ایجاد یک آرشیو اینترنتی برای جمع‌آوری تصاویر آثار تاریخی‌ دوره اسلامی مخصوصا صفوی تا اوایل دوره  پهلوی می‌باشد.اگر این وبلاگ را از ایران بازدید می نمائید، اکثر تصاویر این سایت فیلتر هستند و برای همین دیده نمیشوند. لطفا از فیلترشکن مناسب استفاده کنید

موضوعات این وبلاگ
عشق و اروتیک
صفویّه
 قاجار
 افشاریه
 زندیه